Що треба знати про місцеві вибори кременчужанам


Військовослужбовці строкової служби, громадяни України, які проживають за кордоном, а також особи, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах.
Кожен громадянин має право ознайомитися із попереднім списком виборців з 12.10.2015 року у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії (ДВК) та перевірити правильність внесених до нього відомостей.
Громадянин має право звернутися із заявою до відповідної ДВК або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей (не включення), неправильного включення (виключення) його або інших осіб, а також щодо наявності (відсутності) відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.
У разі якщо громадянин за станом здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за його зверненням зобов’язана забезпечити прийняття заяви у нього в інший спосіб.
Заява може бути подана не пізніше як за п’ять днів до дня голосування (до 19 жовтня 2015 року включно). Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається!
 
Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, поштою або через інших осіб подає дільничній виборчій комісіїне пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування (до 20 години 23 жовтня 2015 року включно):
власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування
за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця;
довідку медичної установи про стан здоров’я виборця.
Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може відмовитися від голосування на дому. У цьому випадку він повинен письмово або особисто повідомити відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування. Це необхідно зробити до 12 години останньої суботи перед днем голосування (до 12 години 24 жовтня 2015 року включно)
Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім члена виборчої комісії, кандидата, уповноваженої особи місцевої організації партії, довіреної особи кандидата, офіційного спостерігача.
20 жовтня 2015 року доступ до Реєстру виборців по всій Україні буде заблоковано Центральною виборчою комісією.
Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців може бути подане виборцем не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (до 19 жовтня 2015 року) до відділу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до відділу Держреєстру, а пізніше цього строку — виключно до дільничної виборчої комісії.
Зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносяться на підставі  рішення суду до 18 години 24 жовтня 2015 року.
У ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ ЗМІНИ ДО УТОЧНЕНОГО СПИСКУ ВИБОРЦІВ НЕ ВНОСЯТЬСЯ !!!
 
Голосування проводиться у день виборів
25.10.2015 року з 8 до 20 години.

Главные новости